Lásd még:
A lapok helyes lerakása

A legjobb tanácsadás az alábbi számon érhető el: 0630/677-8387

A burkolólapok helyes lerakása
További információkért kattintson egyszerűen a piros információs pontokra!

    
A jól megtervezett és kidolgozott eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy feltétlenül egy szakembert bízzon meg a munkával. A műszaki követelmények fontosabbak, mint a kialakítási szempontok! Mindig kövesse lerakási útmutatónkat, amely folyamatosan ingyenesen letölthető.

Tipp für stark beanspruchte Flächen Ez a szimbólum erősen igénybe vett felületekkel kapcsolatos tippekre utal.
Erősen igénybe vettnek számít az a felület, amelyen ismétlődő, dinamikus változó igénybevételre és/vagy kis sugarú forgó igénybevételre kell számítani. A felület dőlése felerősíti az igénybevételeket. A térközburkolatokat ezzel kapcsolatban érintő ÖNORM B 2214 szabvány új kiadása 2005-ben jelent meg. Ezen túlmenően ajánljuk a 2005-ben szintén felülvizsgált RVS 08.18.01 és RVS 03.08.63 irányelveket is.

Alapzat
Fagyálló réteg: 30-70 cm vastagságúra tömörített, a helyi körülményektől
     és terheléstől függő, kavics, 0-63 mm szemcseméret
Töltés: 10 cm vastagságúra tömörített, kavics, 0-31,2 mm szemcseméret
Az oldalszegély kialakítása
Ágyazat: vigyen fel egy kb. 4-6 cm vastag réteget (ez később 3-5 cm-re tömörödik),
     mosott zúzalékpor/zúzalék keverék, szemcseméret 2-8 mm
Térkövek:
A kővastagságot és a kőhosszt a terhelés alapján kell választani
Beszórás homokkal és lerázás


Amire a burkoláshoz szüksége van:
 Az említett irányelvek szerint 0-63 mm-es ballasztból álló fagyvédőréteg.
 Az említett irányelvek szerint 0-31,2 mm-es ballasztból álló finomréteg.
 2-8 mm-es ágy mosott zúzalék/murva keverékből.
Weissenböck fúgázóhomok (0-4 mm-es zúzalék/murva keverék dolomit
  nemeszúzalékból), szegély- és esetleg lépcsőkövek, adott esetben sovány beton
  kötött felületekhez.
 lapát, talicska, 2 formacső 4000/40/40 mm, seprű, zsinór, alumínium léc, Derékszög,
  vízszintmérő, esetleg nyomot nemhagyó műanyag kalapács a szegély- és
  lépcsőkövekhez, elégségesen hosszú tömlő zuhanyozófejjel, vízcsatlakozás
 Nagy tömegű rázólap a hordozóréteg tömörítéséhez. 400 kg-nál nagyobb tömegű
  rázólapot kell alklalmazni, ha személyautó terheli a felületet. Ha rendszeres teherautó-
  terhelésre is kell számítani, vibrációs úthengerrel kell tömöríteni hordozóréteget (a
  térkőburkolat felületének végső tömörítéséhez személyautó-terhelés esetén 150 kg-os,
  teherautó-terhelés esetén 250 kg-os rázólapot kell alkalmazni. Mindig műanyag
  simítólappal), kőhasító készülék vagy kőfűrész.
 Min. +5° C munkahőmérséklet több napon át (a lerakás fagyott alapra vagy fagyott
  anyaggal nem engedélyezett).

   


Vájat, fagyálló réteg és finomplanírozás:
A vájatnak 30 cm-rel szélesebbnek kell lennie, mint amilyen a burkolandó felület. Az alaptöltés-koronaszintnél (gödörfeneket) figyelembe kell venni egy kb. 2%-os esést a vízelvezetéshez. Az alaptöltés-koronaszintnél (gödörfeneket) szilárdan tömöríteni kell (pl. rázóhengerrel). Ha az alap agyagos vagy kevert talajból áll (kötött és nem kötött talaj keveréke), akkor a gödör fenekére vlizelint kell fektetni, hogy megelőzzük a későbbi fagyemelkedéseket és a kövezett sáv beagyagosodása által okozott kilazulásokat, és biztosítani kell egy oldalvízelvezetést egy hosszanti irányban lefektetett vízelvezető cső segítségével, míg ez vízelvezető kavicsréteggel és filtervlizelinnel van körülvéve. 0-16 mm-es kavicsot rétegenként fektesse le és pl. rázóhengerrel tömörítse (max. 20 cm rétegenként!). E fagyálló réteg vastagsága a helyi adottságoktól és a felület terhelésétől (fagymélység) függően 30-70 cm-es és esése megegyezik a felület esésével. Erre kerül egy finomplanírozás 0-16 mm-es kavicsból, melyet pl. rázóhengerrel tömöríteni kell.

A felületet a rá kerülő beágyazó anyagtól filterstabilan le kell zárni. A filterstabil azt jelenti, hogy a beágyazó homok nem pereg a tartórétegekbe és víz sem mossa ki . A finomplanírozást +/- 1 cm-es pontosággal kell előállítani, hogy a homokágy egy megközelítőleg egyforma +/- 1 cm-es vastagsággal rendelkezzen és azáltal elkerüljük az egyenetlen lefektetést (ellenőrzés alumíniumléc segítségével; a burkolat kész magassága = fagyálló réteg + finomplanírozás + homokágy + burkolólap - 1 cm). 2-8 mm-es mosott zúzalék/murva keverék esetén a felület felső széle a beépített tárgyak, mint pl. csatornafedelek stb. felett legyen minimum 1,5 cm-el. Ez a különbség azonban a lerázás és az ágy utótömörítésének hatására 5 mm-nél kisebb re csökken.

Tipp für stark beanspruchte Flächen A térkőburkolatú felületek terhelhetősége és tartóssága számottevően növelhető a boltívhatás kihasználásával. Célszerű ezért a felületet boltívesre kialakítani. Ennek eredményeként a felületben túlnyomórészt nyomófeszültségek ébrednek, amelyeket a szerkezet húzófeszültségként könnyebben vesz fel. Ehhez a megoldáshoz az altalaj felső szintjétől kezdve mindent boltívesre kell kialakítani, tehát a hordozóréteget, az ágyat és a köveket. top
 

Oldalszegélyezés:
 
Az oldalszegélyezés biztosítja, hogy a szélső burkolólapok nem lazulnak ki. Ideális estben ez hozzáillő kivitelezésben Cotta blokk-kövekkel vagy Tegula falkővel történik. Mindkét rendszer elégséges magasságot nyújt a szegélyező pázsitnak, hogy ez ne száradjon ki. Helyezze a köveket egy kiásott árokba 10-20 cm-es lapdrénbetonba.
Másik megoldás lehet, ha a Pave Edge szegélysíneket közvetlenül a finomtöltésbe és az alapba szegezi be.
  

Kialakítás és beágyazás:
Fektesse a formacsőt a finomplanírba és töltse fel ezt a beágyazó anyaggal. Azután húzza az alumíniumlécet a formacső felett, hogy egy egyforma magasságú beágyazás jöjjön létre. A formacső kiemelése után töltse fel az így keletkezett üreget a beágyazó anyaggal. A kész beágyazást ne szigetelje és ne lépjen rá! Ne készítsen nagyobb beágyazást, mint amit egy nap ki tud rakni a burkolókővel! Fontos: csak mészben szegény (megelőzi a lerakódásokat és kivirágzást), mosott (megelőzi a fagykárt) és szemcseméretben megfelelő (filterstabil a fugahomok bepergése és homokágyba való bemosódása ellen) anyagot használjon!
  

Burkolókövek lerakása:

Kezdje a munkát egy sarokban - lehetőség szerint a felület legmélyebb pontján és merőlegesen. A helyes lerakási irányban húzzon egy zsinórt. Rakja le a burkolóköveket a lerakott felülettől kiindulva anélkül, hogy rálépjen a homokágyra.

Tipp für stark beanspruchte Flächen Olyan négyzetes vagy legfeljebb derékszögű lapokat használjon, amelyek szélesség-hosszúság aránya 2:<3, magasság:hosszúság aránya pedig 1:<4 a fő közelekedési irányra merőlegsen. Ez növeli a kő teherviselő oldalfelületeit, aminek következtében a felületközeli feszültségek kisebbek, és így a kő jobban terhelhető. Ne alkalmazzon keresztfúgákat.
   

A a lerakásnál alkalmazzon - kőrendszertől és használati utasítástól függően - 2-8 mm széles lekerekített körfugát. Csak az ilyen módon lerakott köveknél (a kövek és köz betonhoz való közvetlen érintkezése nélkül) lehetséges, hogy ugyanazokat a köveket pl. csőtörés esetén a kövezett felületből ki lehessen emelni és újra visszahelyezni. A kövek oldalán kiemelkedő előformázott kb. 2 mm-es köz nem a fuga szélességét adja meg, hanem kivédik az olyan helyzeteket, hogy a kövek teljes felületükben minimális fuga nélkül érintkezzenek. A fuga átvezeti és kiegyenlíti a töltésen keresztül a terhelés által a kövek között keletkező feszültséget - de csak akkor, ha a lapokat nem fektetjük közvetlenül egymás mellé és a fugatöltésnek helye van!
Ellenőrizze minden 2-3 m-ben egy madzag segítségével a fugák helyes irányát és esetlegesen igazítsa meg a köveket. Ne építsen be láthatóan károsodott (szállítási kár, stb.) követ. Falak igazításánál a köveket erre alkalmas készülékkel vágja méretre. Optikai okoból - és a felület széleinek és azáltal az egész felület stabilitásának érdekében - ne fektessen a felület szélére vékony szalagokat vagy cserépdarabkákat. A legrövidebb szélkőhosszúság és -szélesség min. a kő eredeti formájának a fele kell hogy legyen. A kirakott felületre munka közben lerakás céljából rá lehet lépni. Fontos: az esést egy alumíniumléc és vízmérték segítségével biztosítani kell.
2-8 mm-es mosott zúzalék/murva keverék esetén a kövek felső széle minimum 1,5 cm rel a bepített tárgyak, pl. csatornafedelek szintje felett legyen. Ez a különbség azonban a lerázás és az ágy utótömörítésének hatására 5 mm-nél kisebbre csökken.

  


Homokozás és rázás:
 
A fugák kitöltéséhez kötetlen anyagot kell használni. Erre alkalmas a Weissenböck fugahomok, vagy a nagyobb vízáteresztő képességű szélesebb fúgájú térkőburkolatok (pl. Aquarin 16 mm) esetében a 2-8 mm-es mosott zúzalék/murva keverék.
Használjon mészben szegény fugaanyagot (pl. kvarchomokot), mert ez segít megelőzni a kivirágzást. A fugahomokot szórja a felületre, seperje be alaposan, seperje le a felületet és bő vízzel iszapolja be, majd várja meg, míg a felület megszárad. Száraz állapotban megfelelő rázólappal (nem rázóhengerrel!) legalább egyszer rázza le a felületet. A szegélyek hossza mentén kezdje, majd körkörösen, a felület közepe felé haladjon tovább. A kőfelület védelmének érdekében, a karcolások és a szélek lepattogzásának elkerülésére használjon műanyag csúszólapos rázót. Végezetül még egyszer alaposan seperjen a közökbe fugahomokot, seperje le és iszapolja be a felületet. A felület azonnal használható, azonnal rá lehet hajtani kocsival!
    

Gépi térkőburkolás, különleges építési mód, olvasztószer:
 

Egyszerű mintájú, 500 m²-nél nagyobb felületekhez célszerű az elhelyezést végző géppel és hozzá kezelőszemélyzettel rendelkező vállalattal végeztetni a munkát. A katalógusban ábrázolt egyes kövekhez mellékelt információból tudhatja meg, hogy az adott térkő géppel lerakható-e. A lerakógép a fúgahomok beseprésére is használható. Nagyobb felületekhez használhat speciális homokágy gyalut vagy készítőt, amellyel gyorsan készíthetők el nagy homokágy felületek.
A burkolókövek habarcságyba való lerakása lehetséges. szakszerű kivitelezés esetében ez a módszer nagyon befektetésigényes. Ezért a klasszikus zúzalékhomok/zúzalékkő keverékbe való kötetlen beágyazást ajánljuk. Vegye ezt már a tervezéskor figyelembe és takarítsa meg a drága betonozási munkálatokat a teraszon, bejáratnál, járdákon, stb. Ebben a témában is készséggel állunk rendelkezésre tanácsokkal.
Vízelvezető térkövek, fúgatérkövek és pázsittérkövek lerakásával kapcsolatban tanulmányozza a lerakásra vonatkozó ajánlásainkat. Has bizonytalan valamiben, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: 06-30-677-8387
Hóolvasztó szert először csak a lerakás után egy évvel használjon, és akkor is csak a B vagy D osztályú térkövekhez. Semmi esetre se használjon olvasztószert, amely roncsolja a betont (pl. szulfáttartalmú olvasztószer). Használat előtt olvassa el figyelmesen a termék leírását, amely tájékoztat a lehetséges felhasználásról és a betonállóságról (cementtel kötött felületek).

V-0411-HP-HU

backtop
információ Amire a burkoláshoz szüksége van
információ
Gépi térkőburkolás,
különleges építési forma,
olvasztószer
Beszórás homokkal és lerázás
Térkövek
Ágyazat 3-5 cm (mosott zúzalékpor/zúzalék keverék, szemcseméret 2-8 mm)
Töltés 10 cm (kavics, 0-31,2 mm szemcseméret)
Az oldalszegély kialakítása
Fagyálló réteg 30-70 cm (kavics, 0-63 mm szemcseméret)
Alapzat